1,2,3! KREDIT

POGOJI:

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

KDO LAHKO PRIDOBI  1,2,3 ! KREDIT

  Informativni izračuni
Znesek
računa
Plačilo
preko
POS-a
Doba
Višina
kredita
Stroški
Skupni
znesek
odplačila
Anuiteta
Fiksna
obrestna
mera
EOM
1.000,00100,001 leto
940,9640,96979,6881,647,5%
15,10%
2.000,00200,001 leto
1878,8478,841.956,12163,017,5%
14,78%